Allereerst verwelkomen we onze nieuwe juf Janique in onze klas. We starten deze week opnieuw met kommagetallen. Deze keer was het cijferen met gehelen en tienden. Het verloopt al vlot. We leerden ook al tienden in te wisselen naar gehelen of eenheden. Tijdens de Franse lessen mochten we met juf Janique over verschillende vormen en kleuren werden nogmaals herhaald. Tijdens onze taallessen leerden we over verschillende soorten zinnen: mededeling, vraag, bevel en uitroep. Ook zinnen opsplitsen in wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt. Het thema afval ronden we deze week af met het overlopen van de studiewijzer en het maken van een samenvatting. Volgende week maken we hiervan een toets. Ondertussen leren we meer over onze provincie en de 10 provincies van ons land.