In duo's of trio's verdiepten we ons deze week verder in ons oog. Het werkbundeltje konden we aanvullen door het ijverige speurwerk op het internet, we maakten kennis met optische illusies en gingen zelf op onderzoek met enkele proefjes i.v.m. het licht. We stonden versteld over wat onze ogen soms leken te zien en wat er werkelijk aan de hand was. 
Op woensdag nam 73% van onze klas deel aan de loopcross. Trots zijn we dan ook op onze sportieve jongens en meisjes! Hopelijk mogen we volgende week ook op minstens zo'n grote opkomst rekenen tijdens de Ezelsjogging!