De voorbije weken stonden we stil bij onze talenten. Op het Forum brachten we dan ook een dansje met als titel “Iedereen heeft talent”.

Net als mensen kunnen bomen ook uit het goede hout gesneden zijn. Samen met onze duo-partner uit het 3e leerjaar speurden we naar heel wat typische kenmerken van onze boom. We maakten er een mindmap van en schreven een elfje.

Nu de herfst volop zijn beste kantje toont, verzamelden we herfstbladeren en vruchten en maakten er kunstwerken mee. Vervolgens kropen we in onze pen en schreven bijpassende opera’s. Dat zijn verhaaltjes van slechts 5 zinnen.

We gingen onlangs ook met verschillende meters aan de slag tijdens een heus meetcircuit over de lengtematen. Om te meten moet je echt wel nauwkeurig te werk gaan.

Vorige week gingen we naar de Kubox naar de theatervoorstelling “Hahaha”. Sommigen lachten zich werkelijk krom met de twee clowns die zonder woorden onnozeliteiten uithaalden.

Met de leerlingen van de 3e graad gingen we ook zonder woorden aan de slag. We kregen een grappige situatie. Hoe zouden we ons er creatief uit werken? Zo ontdekten we wie, vaak onwetend, ook talent heeft voor muziek, beeld en drama. De juffen en meester zagen heel wat kinderen goed samenwerken en genieten.

Vooral bij het lawaai van de potten en de pannen die als muziekinstrumenten werden gebruikt, waanden we ons even drummer en we zongen daarover een liedje op het Forum.