Deze week heel veel toetsen gemaakt en veel leerstof herhaald. Daartussen ook af en toe wel eens een dansje gedaan of een bewegingsmoment. We kennen ondertussen al veel over infinitief, stam, werkwoord, onderwerp, persoonsvorm… Tijdens de rekenlessen letten we goed op en zorgen we ervoor dat we telkens alles goed bekijken en uitrekenen. Thema de herfst is ondertussen ook afgerond en we kunnen starten met onze gemeente, provincie, land.