Deze week zijn we al stilletjes aan toetsen aan het maken. Zo is niet alles in één keer te maken. We maakten al toetsen van begrijpend lezen en taalbeschouwing. Ook van rekenen. We blijven verder ons cijferen en hoofdrekenen oefenen tijdens de les. We zijn ook aan het laatste woordpakket gekomen voor spelling en blijven de gekende woorden herhalen. Deze week was het opnieuw zwemmen, superleuk natuurlijk! We maakten tijdens de les beeld een stoel voor ons sprookjesfiguur in de stijl van pointillisme. (stipjes, stipjes en stipjes)