Joepie, we mogen terug naar school!!! Leuk om onze vrienden terug te zien. We begonnen meteen met onze planning te maken voor taal, spelling en rekenen. Verloopt al heel vlot. We leerden opnieuw over stam, infinitief, verleden tijd, tegenwoordige tijd, persoonsvorm en onderwerp. De getallen worden ook maar groter en groter… Het cijferen verloopt vlot, vooral bij optellen en aftrekken. We herhaalden onze leerstof van de herfst en mochten elkaar ook eens opvragen. We leren hoe we moeten leren. Ondertussen zijn we gestart met een nieuw thema mijn gemeente. volgende week leren we over boeken.