We leerden woorden schrijven met ei of ij en ook met ig(e), ook woorden met op het einde -elen, -enen en -eren zoals bv. meubelen kwamen aan bod. Tijdens taal mochten we ons eigen dier zoeken van de Chinese horoscoop en gegevens leren zoeken in een leestekst. We herhaalden de leerstof van deze week en we merken dat het cijferen optellen al veel vlotter verloopt van de meeste. We blijven oefenen aan de andere lessen. Ook met tabellen werken bij de l en m verlopen steeds vlotter. We zijn begonnen aan het nieuwe thema herfst. We bekeken enkele leuke korte filmpjes over paddenstoelen en vonden al enkele terug in het gras. Tijdens ons herhalingsles het weer, kregen we ook een lijst met vragen mee om ons zo voor te bereiden op onze toets van volgende week woensdag.

We sluiten de week af met dictee woordpakket 5, wat cijferen en zwemmen. Daarnaast gaan we ook nog een uitstapje maken, waarvan foto’s later zullen volgen!